Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 24. 11. 2021


Ve středu 24. 11. 2021 se od 13:00 uskuteční 10. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021- 2023. Zasedání proběhne vzhledem k epidemické situaci online formou: MS Teams "AS SU OPF - funkční období 2021 - 2023"  - přímý odkaz zde


Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2022/2023

3. Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2022/2023

4. Conditions for the admission to the Bachelor’s degree study program in Economics and Management accredited in English in the full-time form of study at the SU SBA for the academic year 2022/2023

5. Různé


Materiály k projednání jsou dostupné ZDEV Karviné dne 16. 11. 2021

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF