Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 27. 1. 2021


Ve středu 27. 1. 2021 se od 13:00 uskuteční 2. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021- 2023.

Zasedání proběhne online formou v prostředí MS Teams.

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. Činnost pracovních komisí AS SU OPF

3. Různé

Přímý odkaz pro online schůzku v týmu AS SU OPF - funkční období 2021 - 2023: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.


V Karviné dne 20. 1. 2021

Ing. Jana Šimáková, Ph.D. předsedkyně AS SU OPF