Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 28. 4. 2021


Ve středu 28. 4. 2021 se od 13:00 uskuteční 5. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021- 2023. Zasedání proběhne online formou v prostředí MS Teams.

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2020

3. Strategický záměr SU OPF na období 2021+

4. Plán realizace strategického záměru SU OPF pro rok 2021

5. Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Mezinárodní obchod SU OPF pro akademický rok 2021/2022

6. Různé


Materiály k projednání jsou dostupné ZDE

Přímý odkaz pro online schůzku v týmu AS SU OPF - funkční období 2021 - 2023: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.


V Karviné dne 21. 4. 2021

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF