Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 30. 6. 2021


Ve středu 30. 6. 2021 se od 13:00 uskuteční 7. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021- 2023. Zasedání proběhne online formou v prostředí MS Teams.

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. Zásady pro přiznání prospěchového stipendia studentům SU OPF za dosažené studijní výsledky v akademickém roce 2021/2022 v bakalářském a navazujícím magisterském studiu

3. II. kolo přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika, oboru Manažerská informatika v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2021/2022

4. II. kolo přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2021/2022

5. Doplňovací volby do studentské komory AS SU za OPF

6. RůznéMateriály k projednání jsou dostupné ZDE

Přímý odkaz pro online schůzku v týmu AS SU OPF - funkční období 2021 - 2023: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.


V Karviné dne 23. 6. 2021

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF