Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 26. 1. 2022


Ve středu 26. 1. 2022 se od 13:00 uskuteční 12. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021- 2023. Zasedání proběhne online formou: MS Teams "AS SU OPF - funkční období 2021 - 2023"  - přímý odkaz zde


Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Manažerská informatika v prezenční a kombinované formě studia SU OPF pro akademický rok 2022/2023

3. Plán realizace Strategického záměru SU OPF pro rok 2022

4. Různé


Materiály k projednání jsou dostupné ZDEV Karviné dne 19. 1. 2022

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF