Pozvánka na zasedání AS SU OPF dne 24. 2. 2021


Ve středu 24. 2. 2021 se od 13:00 uskuteční 3. zasedání AS SU OPF ve funkčním období 2021- 2023. Zasedání proběhne online formou v prostředí MS Teams.

Program jednání:

1. Úvod, schválení programu

2. Vyhodnocení Plánu realizace strategického záměru Slezské univerzity, Obchodněpodnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2020

3. Různé

Přímý odkaz pro online schůzku v týmu AS SU OPF - funkční období 2021 - 2023: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.


V Karviné dne 17. 2. 2021

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

předsedkyně AS SU OPF