Telefonní kontakty

01

+420 596 398 235

Místnost

01

B-B104

Ing. Tamara Plesníková

Email: plesnikova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ekonomické oddělení

Finanční účetní

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Ekonomické oddělení