Telefonní kontakty

Místnost

Mgr. David Tošenovský

Email: david.tosenovsky@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Univerzitní knihovna, pracovistě Karviná

Knihovník

Obchodně podnikatelská fakulta

Děkanát

Univerzitní knihovna, pracovistě Karviná