Telefonní kontakty

01

+420 596 398 224

Místnost

01

A-A124

Zuzana Veselá

Email: vesela@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Sekretariát tajemníka

Asistentka

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Sekretariát tajemníka