Ing. Miroslava Šromková

Email: sromkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek tajemníka

Tajemník fakulty

Obchodně podnikatelská fakulta

Děkanát

Úsek tajemníka

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 225

Místnost

01

A-A319