Telefonní kontakty

01

+420 596 398 623

Místnost

01

A-A330

02

V-VA111

Ing. Veronika Novotná

Email: novotna@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení zahraničních styků

Referent pro zahraniční styky

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro zahraniční styky

Oddělení zahraničních styků