Ing. Lukáš Macura, Ph.D.

Email: macura@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informačních technologií

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Ústav informačních technologií

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 775