Telefonní kontakty

01

+420 596 398 230

Místnost

01

A-A106

Danuše Tomalová

Email: tomalova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Finanční účtárna

Finanční účetní

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Finanční účtárna