Telefonní kontakty

01

+420 596 398 382

Místnost

01

A-A105

Kateřina Piwková

Email: piwkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení studijních a sociálních záležitostí

Studijní referent

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení studijních a sociálních záležitostí