Telefonní kontakty

01

+420 596 398 302

Místnost

01

A-A105

Fanula Kochanová

Email: kochanova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení studijních a sociálních záležitostí

Studijní referent

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení studijních a sociálních záležitostí