Telefonní kontakty

01

+420 596 398 408

Místnost

01

B-B105

Dita Jendrýsková

Email: jendryskova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ekonomické oddělení

Finanční účetní

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Ekonomické oddělení