Vlasta Avlojarisová

Email: avlojarisova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení vysokoškolské koleje a menzy

Vedoucí vysokoškolské koleje

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Oddělení vysokoškolské koleje a menzy

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 202