Ing. Marcela Valchová

Email: valchova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Sekretariát tajemníka

Investiční referent

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Sekretariát tajemníka

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 326