Telefonní kontakty

01

+420 596 398 326

Místnost

01

A-A113

Ing. Marcela Valchová

Email: valchova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek tajemníka

Investiční referent

Obchodně podnikatelská fakulta

Děkanát

Úsek tajemníka