Telefonní kontakty

01

+420 596 398 438

Místnost

01

A-A102

Mgr. Dagmar Sohrová

Email: sohrova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení studijních a sociálních záležitostí

Koordinátor CŽV

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení studijních a sociálních záležitostí