Ing. Dominik Vymětal, DrSc.

Email: vymetal@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Institut interdisciplinárního výzkumu

vědecký pracovník I.

Obchodně podnikatelská fakulta

Institut interdisciplinárního výzkumu

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 237