Telefonní kontakty

01

+420 596 398 225

Místnost

01

B-B106

Ing. Monika Blahovská

Email: blahovska@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ekonomické oddělení

Vedoucí oddělení

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Ekonomické oddělení