Telefonní kontakty

01

+420 596 398 785

Místnost

01

A-A425

Ing. Aleš Kachlík

Email: kachlik@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informačních technologií

Systémový analytik

Obchodně podnikatelská fakulta

Ústav informačních technologií