Telefonní kontakty

01

+420 596 398 228

Místnost

01

A-A319

Ing. Dagmar Kloknerová

Email: kloknerova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Úsek tajemníka

Tajemník fakulty

Obchodně podnikatelská fakulta

Děkanát

Úsek tajemníka