Telefonní kontakty

01

+420 596 398 322

Místnost

01

A-A438

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Email: suchanek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra informatiky a matematiky

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra informatiky a matematiky