Ivo Vašíček

Email: vasicek@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Technicko-provozní oddělení

Vedoucí oddělení

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Technicko-provozní oddělení

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 226

Místnost

01

A-A113