Jan Chmela

Email: chmela@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informačních technologií

Správce sítě

Obchodně podnikatelská fakulta

Ústav informačních technologií

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 400