Telefonní kontakty

01

+420 596 398 219

Místnost

01

B-B103

Ing. Dagmar Neradová

Email: neradova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ekonomické oddělení

Referent péče o hmotný majetek

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek tajemníka

Ekonomické oddělení