Telefonní kontakty

01

+420 596 398 211

Místnost

01

A-A403

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

Email: paleckova@opf.slu.cz

Publikační činnost