Telefonní kontakty

01

+420 596 398 254

Místnost

01

A-A103

Bc. Ingrid Jurčíková

Email: jurcikova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení studijních a sociálních záležitostí

Vedoucí oddělení

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro studijní a sociální záležitosti

Oddělení studijních a sociálních záležitostí