Telefonní kontakty

01

+420 596 398 277

Místnost

01

A-A425

Ing. Andrea Valentíny

Email: valentiny@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informačních technologií

Správce aplikace

Obchodně podnikatelská fakulta

Ústav informačních technologií