doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.

Email: klepkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra financí a účetnictví

docent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra financí a účetnictví

Telefonní kontakty

01

+420 596 398 406

Místnost

01

A-A336