Telefonní kontakty

01

+420 596 398 790

Místnost

01

A-A303

Ing. Lenka Přečková

Email: lenka@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Ústav informačních technologií

Systémový analytik

Obchodně podnikatelská fakulta

Ústav informačních technologií