Telefonní kontakty

01

+420 596 398 212

Místnost

01

A-A306

Ing. Martina Kozubková

Email: kozubkova@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Sekretariát děkana

Asistentka

Obchodně podnikatelská fakulta

Děkanát

Sekretariát děkana