Informace k požadavkům na maturitní zkoušky 2021

Dovolujeme si informovat uchazeče o studium, že konkrétní způsob složení maturitní zkoušky v roce 2021 nebude mít vliv na přijetí ke studiu ani na možnost zápisu do studia. Slezská  univerzita v Opavě nebude posuzovat, zda uchazeči absolvovali nepovinnou profilovou zkoušku (ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka) či nikoliv, ani to, zda jim díky pomoci ve zdravotnictví bude splnění didaktického testu úředně uznáno. Rozhodující je prokázání úspěšného složení maturitní zkoušky. V souladu se zákonem o vysokých školách bude doložení dokladu o vykonání maturitní zkoušky možné v odloženém termínu až o 90 dnů ode dne zápisu do studia.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Studijní plány