Koncepci vědeckovýzkumné činnosti Katedry podnikové ekonomiky a managementu na  roky 2018 až 2020 naleznete v pdf zde:

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 634
Ludmila Hudecová