Aiesec

AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) je největší studenty plně řízenou nepolitickou a neziskovou organizací na světě. Sdružuje přes 80 000 studentů ze 113 zemí světa. Mladým lidem nabízí možnost účastnit se zahraničních stáží, vyzkoušet si vedení týmu a zapojit se do vzdělávacího prostředí. 

Jedna z desíti lokálních poboček AIESEC Česká republika má od roku 1992 své sídlo na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. AIESEC Karviná nepatří co do velikostí členské základny a geografickým umístěním mezi největší pobočky, ale právem je řazena mezi pobočky nejvýkonnější co do počtu zrealizovaných stáží. 

Studentům fakulty AIESEC Karviná nabízí možnost absolvování zahraniční odborné stáže ve více než 110 zemích světa. Kromě zahraničních odborných stáží připravuje tato organizace pro studenty celou řadu vzdělávacích workshopů a tréninků, zaměřených na zlepšení prezentačních dovedností, přípravu na pracovní pohovor a podobně. K dalším aktivitám patří příprava a organizace řady zajímavých projektů (např. projekt Career Days, program Host family, apod.). V bohaté nabídce je pamatováno rovněž na budoucí studenty prvního ročníku, pro které každoročně pořádá AIESEC prázdninový víkend tzv. Prvákoviny.

Erasmus student club

Erasmus student club (ESC) byl vytvořen na fakultě v roce 2007 a již od počátku si stanovil za cíl ve spolupráci s oddělením zahraničních styků a vedením fakulty pomáhat přijíždějícím zahraničním studentům, ale také studentům fakulty vyjíždějícím na zahraniční studijní pobyty ať již v rámci programu Erasmus či rozvojových praxí. 

Členové ESC jim pomáhají nejen při studiu, ale také s adaptací na naše životní podmínky. Organizují různé výlety a kulturní akce, pomáhají jim překonat jazykovou bariéru a řeší další problémy, se kterými se zahraniční studenti při pobytu na naší fakultě mohou setkat. Studentům fakulty zamýšlejícím vycestovat na některý z nabízených studijních pobytů poskytují informace, pomáhají se zpracováním podkladových materiálů pro výběrová řízení a poskytují další potřebné rady. 

Součástí ESC je tzv. „Buddy Systém“, který umožňuje ostatním studentům fakulty podílet se na spolupráci se zahraničními studenty, procvičit si jazykové znalosti a získat nové přátele. Buddy Program vytváří dvojice, kdy každému zahraničnímu studentovi - buddy, je přiřazen jeden student fakulty – buddiek. Český buddiek pomáhá zahraničnímu studentovi od té chvíle, kdy přijede do České republiky. Vyzvedne ho na letišti, ubytuje na koleji, vyřídí s ním všechny formality, ukáže mu fakultu a je pro něj někým, na koho se v průběhu semestru může obrátit.