Student zapsaný v akreditovaném studijním programu na Slezské univerzitě může vyjet na studijní pobyt a/nebo na pracovní stáž v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia, tzn. 12 měsíců během bakalářského studia, dalších 12 měsíců během navazujícího magisterského studia, a poté ještě dalších 12 měsíců během studia doktorského.

  • Dlouhodobou mobilitu lze realizovat v délce 2 - 12 měsíců.
  • Krátkodobou mobilitu v délce 5 - 30 dní mohou realizovat studenti kombinované formy studia, studenti doktorských studijních programů a další skupiny studentů s překážkou. Tento typ mobility je doplněn o povinnou virtuální složku (neplatí pro doktorandy). Krátkodobé kombinované mobility jsou možné jenom u těch institucí, které tuto formu mobility nabízejí.
  • Student může vyjet ve všech formách studia (prezenční i kombinovaná).
  • Student musí být zapsaný v akreditovaném studijním programu na SU po celou dobu účasti na mobilitě.
  • Studenti mohou vyjet do zahraničí již v 1. ročníku bakalářského studia.
  • Studijní pobyt lze realizovat na zahraniční partnerské univerzitě, s kterou má SU OPF uzavřenu inter-institucionální smlouvu.
  • Praktická stáž může být realizována na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v organizaci z praxe či veřejné správy. Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu. Pracovní plán resp. náplň stáže souvisí nebo navazuje na studijní program, který student na SU studuje. Student získává praktické dovednosti a zkušenosti v oboru svého studia. Praxi nelze vykonávat v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí.

Studenti cestující do zahraničí na krátkodobé i dlouhodobé pobyty (Erasmus+, CEEPUS, apod.) mohou pro tyto účely využít cestovní pojištění Evropské pojišťovny.

Zkušenosti absolventů programu Erasmus+