Nabídka zahraničních pobytů na akademický rok 2021/2022

Podmínky

Zahraničních studijních pobytů se mohou zúčastnit studenti všech studijních programů a forem studia zapsáni na SU OPF, kteří mají v čase výjezdu uzavřený alespoň 1. ročník bakalářského studia a úspěšně absolvují výběrové řízení.

Uskutečnění zahraničního stipendijního pobytu je podmíněno vývojem situace týkající se Covid-19 v konkrétní zemi. Mnoho z našich partnerských univerzit nyní realizuje studium online formou, a je proto nutné zjistit si aktuální situaci na webových stránkách jednotlivých univerzit nebo kontaktovat OZS. Studenti můžou vycestovat na stipendijní pobyt a studovat online na partnerské univerzitě, nebo případně realizovat virtuální mobilitu, aniž by opustili ČR.


Elektronická přihláška

V elektronické přihlášce na studijní pobyt je nutné přiložit:

  • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • motivační dopis v anglickém jazyce v rozsahu 1 A4 (dopis bude obsahovat zdůvodnění výběru partnerské univerzity a vybraných předmětů nebo programu)
  • certifikáty o jazykových zkouškách – volitelná příloha.

Studenti si mohou zvolit dvě zahraniční univerzity. V případě, že kapacita prioritní univerzity bude naplněna, získává student místo na druhé univerzitě.

K podání přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU jsou studentům k dispozici videonávody.

Přihlášky na zahraniční studijní pobyty vyplňte na webu mobility.slu.cz nejpozději do 24. 3. 2021.

Přihlásit se

Informativní workshopy online v MS Teams

Na workshopy se připojíte přímo přes uvedené odkazy a nahrávka bude k dispozici v MS Teams i po skončení workshopů. V případě dotazů nás kontaktujte: unuckova@opf.slu.cz


Výběrové řízení

  • probíhá formou online pohovoru dne 25. 3. 2021 od 10:30
  • kandidáti na studijní pobyt získají odkaz na MS Teams a připojí se k pohovoru dle harmonogramu, který jim bude zaslán na školní mail

Preparatory Course for Student Mobilities

  • po úspěšném výběrovém řízení je nutné absolvovat přípravný kurz pro studentské mobility
  • obsah předmětu je dostupný v IS SU pod zkratkou OPFBPCSM
  • po úspěšném absolvování budou studentovi uděleny 3 ECTS v rámci volně volitelných předmětů