Jméno uchazeče:
Ing. Veronika Hedija, Ph.D.
Název habilitační práce:

Genderová mzdová mezera a vliv pohlaví manažera na genderovou mzdovou mezeru

Termín zahájení:
25.11.2019
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF ve dnech 11. - 18. 5. 2020 ve složení:
Předseda:
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.  - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Členové:

prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta

doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta - Posudek

doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Posudek

prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D. - Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta - Posudek

Datum konání VR SU OPF:11.2.2021
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení:

Jméno uchazeče:
Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.
Název habilitační práce:

Behaviorální management v prostředí českých podnikatelů

Termín zahájení:
29.10.2019
Habilitační komise byla schválena Vědeckou radou SU OPF dne 21. listopadu 2019 ve složení:
Předseda:
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Členové:

doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská

prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu

doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D. - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Habilitační komisí byli jmenováni oponenti habilitační práce:

prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. - VŠB - Technická univerzita, Ekonomická fakulta - Posudek

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská - Posudek

prof. Ing. Jan Váchal, CSc. - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav podnikové strategie - Posudek

Datum konání VR SU OPF:11.2.2021
Zpráva habilitační komise
Výsledek habilitačního řízení: