Výzkumné projekty řešené na fakultě

GA ČR

Aktuálně řešené projekty na SU OPF:

18-01246S  Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech
období: 2018 – 2020
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

 
 

SGS SU

Aktuálně řešené projekty na SU OPF:

SGS/7/2017 Akceptace technologie z pohledu marketingových nástrojů
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

SGS/6/2018 Ekonomická gramotnost podnikatelských subjektů
období: 2018 – 2020
řešitel:  Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.

SGS/7/2018 Analýza vlivu vybraných aspektů na finanční strukturu podniků v podmínkách zemí střední a východní Evropy
období: 2018 – 2019
řešitel: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

SGS/8/2018 Pokročilé metody a postupy zlepšování podnikových procesů
období: 2018 – 2020
řešitel: Ing. Dalibor Šimek

SGS/19/2019  Aplikace systémů na řízení vztahů se zákazníky v prostředí malého a středního podnikání
období: 2019 – 2020
řešitel: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.

SGS/20/2019  Brownfieldy v urbánním a rurálním prostoru: geografické, ekonomické, podnikatelské a veřejnosprávní souvislosti a jejich význam pro regionální rozvoj (BURAN 2)
období: 2019 – 2020
řešitel: Ing. Kamila Turečková, Ph.D.


 

IGS SU

Aktuálně řešené projekty na SU OPF:

IGS/15/2019  Využití procesu tvorby zákaznické persony při kreativní tvorbě obsahu v marketingové komunikaci 
období: 2019
řešitel:  Ing. Martin Klepek, Ph.D.

IGS/17/2019  Determinanty efektivnosti v bankovních sektorech střední a východní Evropy
období: 2019
řešitel:  doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

IGS/18/2019  Manažerská rozhodování ve vztahu k řízení výnosnosti podnikových výkonů v České republice
období: 2019
řešitel:  Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

IGS/19/2019  Devizový kurz jako determinant vývoje zahraničního obchodu v potravinářském průmyslu
období: 2019
řešitel:  Ing. Jana Šimáková, Ph.D.


 

Projekty Moravskoslezského kraje

MSK

Program:  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017
RRC/10/2017   Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
období: 2017 - 2020
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Program:  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018
RRC/10/2018   Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
období: 2018 - 2021
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.


 

Projekty v rámci Institucionální podpory

Aktuálně řešené projekty na SU OPF:

IP/01/2017 Excelence organizací - zdroje a dynamické faktory kapacit v modelech "Business Excellence" v souvislosti s trvalým zvyšováním výkonnosti organizací
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

IP/02/2017 Trendy v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.

IP/05/2017  Možnosti a důsledky fiskální decentralizace a autonomie ve vybraných zemích EU
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. 

IP/06/2017  Nové trendy a specifika účetnictví v kontextu legislativních změn v České republice
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Beáta Blechová, Ph.D. 

IP/01/2019  Komplexní hodnocení finanční stability bank a pojišťoven v České a Slovenské republice
období: 2018 - 2019
řešitel:  doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.