Výzkumné projekty řešené na fakultě

Grantová agentura ČR (GA ČR)

Aktuálně řešené projekty GA ČR

18-01246S  Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech
období: 2018 – 2020
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
spoluřešitelé:  Mgr. Jiří Mazurek, Ph.D., Ing. Radomír Perzina, Ph.D., doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.  + 1 student

 

Interní grantový systém SU (IGS SU)

Aktuálně řešené projekty IGS SU

IGS/14/2020  Aspekty výstupů finančního účetnictví a manažerského účetnictví v souvislosti s rozhodovacími procesy účetních jednotek
období: 2020
řešitel: Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.

IGS/15/2020  Dynamické vlivy devizových kurzů na bilanci služeb v zemích střední Evropy
období: 2020
řešitel: Ing. Jana Šimáková, Ph.D.


 

Projekty v rámci Institucionální podpory SU OPF (IP)

Aktuálně řešené projekty IP

IP/01/2019 Komplexní hodnocení finanční stability bank a pojišťoven v České a Slovenské republice
období: 2018 - 2020
řešitel:  doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., Mgr. Lenka Přečková, Ph.D.

IP/01/2020 Dynamické faktory business modelování
období: 2020 - 2021
řešitel: Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D.

IP/02/2020 Trendy v cestovním ruchu v ČR
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., Ing. Miroslava Kostková, Ph.D  + 2 studenti

IP/03/2020  Daňová politika v kontextu hmotného a procesního práva
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D., Ing. Beáta Blechová, Ph.D.

IP/04/2020  Aspekty výstupů finančního účetnictví a manažerského účetnictví v souvislosti s rozhodovacími procesy účetních jednotek
období: 2020 - 2022
řešitel:  Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D., Ing. Beáta Blechová, Ph.D., Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.

IP/05/2020  Makrofinanční aspekty ekonomického vývoje zemí EU v procesu měnové integrace
období: 2020 - 2022
řešitel: Ing. Irena Szarowská, Ph.D.
spoluřešitelé: Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D., Ing. Jana Šimáková, Ph.D., Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.

IP/06/2020  Platební schopnost v podmínkách středně velkých podniků v rámci EU
období: 2020 - 2022
řešitel: Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.