Studentská grantová soutěž

Studentská grantová soutěž (SGS)

Grantová komise SGS SU OPF

  • doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. – předsedkyně komise
  • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. 
  • doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Zásady a vyhlášení soutěže SGS

Aktuálně řešené projekty SGS
SGS/6/2018   Ekonomická gramotnost podnikatelských subjektů
období: 2018 – 2020
řešitel:  Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.
spoluřešitelé: doc. Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.  + 3 studenti

SGS/8/2018   Pokročilé metody a postupy zlepšování podnikových procesů
období: 2018 – 2020
řešitel: Ing. Dalibor Šimek
spoluřešitelé:  doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., doc. Mge. Petr Suchánek, Ph.D., Ing. Radim Dolák, Ph.D. + 4 studenti

SGS/19/2019  Aplikace systémů na řízení vztahů se zákazníky v prostředí malého a středního podnikání
období: 2019 – 2020
řešitel: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.
spoluřešitelé:   doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D., Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.  + 7 studentů

SGS/20/2019  Brownfieldy v urbánním a rurálním prostoru: geografické, ekonomické, podnikatelské a veřejnosprávní souvislosti a jejich význam pro regionální rozvoj (BURAN 2)
období: 2019 – 2020
řešitel: Ing. Kamila Turečková, Ph.D.
spoluřešitelé:   doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.  + 2 studenti

SGS/16/2020  Vliv vybraných vnitropodnikových a makroekonomických determinantů na finanční strukturu podniků ve vybraných zemích střední a východní Evropy
období: 2020 – 2021
řešitel: Ing. Nicole Škuláňová 
spoluřešitelé:   doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

SGS/14/2020  Intenzita dárcovství firem s ohledem na jejich ekonomickou výkonnost a podporu daňovými stimuly
období: 2020 – 2021
řešitel: Ing. Halada Marek
spoluřešitelé:   doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D.

SGS/15/2020 Paretovo pravidlo v marketingu v kontextu e-commerce
období: 2020 – 2021
řešitel: Ing. Martin Klepek, Ph.D.
spoluřešitelé: 1 student

SGS/17/2020 Business strategie online obchodních organizací a zákazníci
období: 2020 – 2021
řešitel:  Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
spoluřešitelé:   doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.  + 2 studenti