Studentská grantová agentura

Studentská grantová agentura (SGF)

Grantová komise SGF SU OPF

  • doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. – předsedkyně komise
  • doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. 
  • Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

Zásady a vyhlášení soutěže SGF

Aktuálně řešené projekty SGF
SGF/6/2020  Consumer decision making in the presence of contexts effects and brands
období: 2020 - 2021
řešitel:  Ing. Radka Kubalová, Ph.D. 
mentor: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

SGF/7/2020  The measures of the public sector for the strengthening of the regeneration potential brownfields in the area of the Czech Republic
období: 2020 - 2021
řešitel:  Ing. Jaroslav Škrabal 
spoluřešitel: Ing. Petra Chmielová
mentor: Ing. Kamila Turečková, Ph.D., doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

SGF/8/2020  Analysis of the influence of macroeconomic variables on the profitability of companies in selected industries
období: 2020 - 2021
řešitel:  Ing. Nicole Škuláňová 
mentor: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.