Granty a projekty - archív 2015-2018

Výzkumné projekty řešené na fakultě

GA ČR:


16-17796S   Příslušnost k finanční skupině jako faktor ovlivňující výkonnost a riziko bank
období: 2016 - 2018
řešitel: prof.  Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

18-01246S  Nestandardní optimalizační a rozhodovací metody v manažerských procesech
období: 2018 – 2020
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

 

Studentská grantová soutěž SU

SGS/21/2016 Brownfieldy v urbánním a rurálním prostoru: geografické, ekonomické, historické, právní souvislosti a jejich význam pro regionální rozvoj (BURAN)
období: 2016 – 2018
řešitel:  Mgr. Stanislav Martinát, PhD., Ing. Kamila Turečková, Ph.D.

SGS/23/2016 Vliv fundamentálních faktorů a corporate governance na cenu akcií
období: 2016 - 2018
řešitel: prof.  Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

SGS/7/2017 Akceptace technologie z pohledu marketingových nástrojů
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Kateřina Matušínská, Ph.D.

SGS/7/2018 Analýza vlivu vybraných aspektů na finanční strukturu podniků v podmínkách zemí střední a východní Evropy
období: 2018 – 2019
řešitel: doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.

SGS/8/2018 Pokročilé metody a postupy zlepšování podnikových procesů
období: 2018 – 2020
řešitel: Ing. Dalibor Šimek

SGS/6/2018 Ekonomická gramotnost podnikatelských subjektů
období: 2018 – 2020
řešitel:  Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.

Dr. Ing. Ingrid Majerová
Vliv vybraných makroekonomických a mikroekonomických determinantů na konkurenceschopnost regionů a firem v zemích Visegrádské skupiny plus
SGS/13/2015

 
Ing. Radim Dolák, Ph.D.
Pokročilé metody získávání dat a simulační techniky v oblasti podnikových procesů.
SGS/35/2016
 
Ing. Pavlína Kirschnerová
Daňové úlevy fyzických osob jako součást podpory veřejných politik ČR.
SGS/20/2016
 
Mgr. Stanislav Martinát, PhD.
Brownfieldy v urbánním a rurárním prostoru: geografické, ekonomické, historické, právní souvislosti a jejich význam pro regionální rozvoj (BURAN).
SGS/21/2016
 
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Vliv fundamentálních faktorů a corporate governance na cenu akcií.
SGS/23/2016
 
Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.
Lidské zdroje v rodinných podnicích.
SGS/24/2016

 

Interní grantová soutěž SU - IGS SU

IGS/11/2018  Vymezení faktorů determinujících zákaznickou angažovanost ke značkám v prostředí sociálních sítí v ČR
období: 2018
řešitel:  Ing. Martin Klepek, Ph.D.

IGS/13/2018  Asymetrický vliv změn úrovně devizových kurzů na zahraniční obchod České republiky
období: 2018
řešitel:  Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

IGS/12/2018  Podpora vědeckovýzkumné zahraniční spolupráce v oblasti municipálních financí
období: 2018
řešitel:  Ing. Irena Szarowská, Ph.D.


Ing. Martin Klepek, Ph.D.
Vymezení faktorů determinujících zákaznickou angažovanost ke značkám v prostředí sociálních sítí v ČR.
IGS/11/2017
 
Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
Asymetrický vliv změn úrovně devizových kurzů na zahraniční obchod České republiky.
IGS/12/2017

 

Projekty v rámci Institucionální podpory

IP/01/2017 Excelence organizací - zdroje a dynamické faktory kapacit v modelech "Business Excellence" v souvislosti s trvalým zvyšováním výkonnosti organizací
období: 2017 - 2019

řešitel:  Ing. Pavel Adámek, Ph.D.

IP/02/2017 Trendy v cestovním ruchu v Moravskoslezském kraji 
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.

IP/03/2017  Optimalizační a rozhodovací metody v ekonomických procesech
období: 2017 - 2018
řešitel: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., doc. RNDr. David Bartl, Ph.D.

IP/05/2017  Možnosti a důsledky fiskální decentralizace a autonomie ve vybraných zemích EU
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D. 

IP/06/2017  Nové trendy a specifika účetnictví v kontextu legislativních změn v České republice
období: 2017 - 2019
řešitel:  Ing. Beáta Blechová, Ph.D. 

IP/01/2018 Aplikace systémů na řízení vztahů se zákazníky v prostředí malého a středního podnikání  
období: 2018
řešitel:  Mgr. Milena Janáková, Ph.D. 


 

Projekty Moravskoslezského kraje

Program:  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2017
RRC/10/2017   Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě
období: 2017 - 2020
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Program:  Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018
RRC/10/2018   Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě

období: 2018 - 2021
řešitel: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.