Doktorská studia Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity zajišťuje Oddělení vědy a výzkumu (OVV), vede administrativní a studijní agendu doktorských studijních programů. OVV zajišťuje také koordinaci veškerých obsahových a administrativních aktivit s jinými pracovišti, především se školícími pracovišti a s partnerskými institucemi, na kterých jsou realizovány aktivity doktorských studijních programů (zahraniční studijní pobyty, účast na konferencích a seminářích aj.).