Útvar vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost fakulty podle Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti SU OPF. Oddělení organizačně zabezpečuje habilitační řízení, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty, včetně zapojení studentů do vědecké práce. VaV eviduje projekty na fakultě a asistuje při kontaktu s grantovými agenturami. Dále eviduje publikační činnost akademických pracovníků fakulty a zajišťuje každoroční sběr dat do národních databází výzkumu a vývoje. Předmětem činnosti útvaru VaV je také řízení ediční činnosti, jejíž významnou složkou je i zpracovávání a vydávání učebních textů.

Aktuality

Ilustrační obrázek
 34
19.01 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Student Scientific Conference 2022

Ilustrační obrázek
 10
16.01 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Vyhlášení soutěže o cenu děkana SU OPF

Ilustrační obrázek
 15
05.01 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Your PhD in France

Ilustrační obrázek
 10
05.01 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Stipendium Česko-německého fondu budoucnosti

Ilustrační obrázek
 24
21.01 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Projekty Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace SU OPF (IP)

Ilustrační obrázek
 453
25.03 - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Osobní identifikátor ORCID

Všechny aktuality