Projekty řešené v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě období 2016 – 2018

Název projektu
Rozvoj oboru Podniková ekonomika a management v angličtině
Číslo projektu
01/2016
Řešitel
za OPF: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Název projektu
Rozšiřování aktivit IIV - vytvoření Business Gate
Číslo projektu
0702/2016
Řešitel
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Název projektu
Propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti na SU OPF
Číslo projektu
0605/2016
Řešitel
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Název projektu
Marketing a propagace SU
Číslo projektu
04/2016
Řešitel
za OPF: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.