O nás

Zkratky kateder a sekretářky kateder na SU OPF

EVS - Katedra ekonomie a veřejné správy - Svatava Adamová, 596 398 258, adamova@opf.slu.cz
FIU - Katedra financí a účetnictví - Marcela Beránková, 596 398 271, berankova@opf.slu.cz
PEM - Katedra podnikové ekonomiky a managementu - Ludmila Hudecová, 596 398 634, hudecova@opf.slu.cz
INM - Katedra informatiky a matematiky - Ing. Marcela Brachaczková, 596 398 232, brachaczkova@opf.slu.cz
CVA - Katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit - Gabriela Součková, 596 398 284, souckova@opf.slu.cz


Zkratky předmětů

Každý předmět na katedře má svou oficiální zkratku, podle které jej lze identifikovat, např. INF EINA je Informatika A. Podle prvních písmen ve zkratce lze určit, která katedra předmět garantuje a na koho se v případě dotazu obrátit. Seznam kateder a sekretářek je uveden výše.

Přehled všech kateder je oficiálně umístěn zde. Vyberte si požadovanou katedru, klikněte na odkaz Členové a v seznamu členů najděte "sekretářka katedry".