Cílem kurzu je rozvinout potřebné profesní kompetence současných a budoucích vedoucích pracovníků státní a veřejné správy nebo komerčních subjektů v oblasti managementu a marketingu, ekonomiky, financí, řízení lidských zdrojů a řízení informací. Kurz je určen zejména pro členy středního a vyššího managementu, vedoucí pracovníky a všechny, kteří mají zájem sledovat a umět efektivně využít trendy moderního managementu.
Rozvíjejte své schopnosti a využijte možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.